Jdi na obsah Jdi na menu

Henri Monfort Pardubice 25. 11. 2011

henri_monfort.jpg

Breatharián Henri Monfort (58) přijel z Francie na pozvání Jaroslava Duška a Milana Bokra. Na přednáškách, které se konaly v Praze, Českých Budějovicích, Brně, Ostravě, Pardubicích, Liberci a v Praze-Uhříněvsi vyprávěl o svém životě bez jídla.

Henri Monfort zde oslavil nejen své narozeniny, ale i 9 let bez jídla! Spí jen 1,5 hodiny denně a těší se výbornému zdraví a dobré náladě.

Všem zájemcům doporučujeme podívat se na záznam přednášky v Pardubicích (viz níže):

 

 

Co je to prána? Jaký je rozdíl mezi pránickou stravou a půstem?

Francouzský šaman, který žije nezávisle na jídle, popisuje přechod na pránickou stravu: "Já nehladovím, ale vyživuji se. A vyživuji se hojně! To je i první věc, kterou musíte vysvětlit svým buňkám, při přechodu na pránickou stravu. Říct jim, že například od určité chvíle se budete stravovat a vyživovat jinak - pránicky - ale ne hladovět. To je velký rozdíl!"

Na světě existuje 30 až 40 tisíc lidí praktikujících pránickou stravu.

Všechny 4 složky vaší bytosti musí s pránickou stravou souhlasit. Na fyzické úrovni je třeba nejprve stravu zjemnit. Jíte menší množství, méně často a kvalitnější stravu. Držíte časté, ale krátké půsty, maximálně 3 dny, a tak si vyzkoušíte, jak se cítíte a reagujete na tento stav, co se s vámi děje, když nepřijímáte potravu. To zejména z hlediska emočního. Tato přípravná fáze může trvat rok až dva.

První věc, která vás potká, když se budete připravovat na pránickou výživuju, je právě STAV BEZ NEMOCI. Protože když zavládne dokonalá rovnováha mezi fyzickým, emočním, duševním a duchovním tělem, nastává stav, který by se mohl souhrnně nazvat DOKONALÉ ZDRAVÍ. Existuje vibrační úroveň, na které se nemoc nevyskytuje.

Normálním stavem člověka je BÝT ZDRAVÝ! Taoističtí lékaři ve staré Číně byli placení pouze tehdy, když byli lidé zdraví, když někdo onemocněl, byl to špatný lékař. Dnes je tomu naopak.

Při 21. denním procesu očisty a přechodu na pránickou stravu se maže buněčná paměť, proto dochází i k odstranění všech nemocí a veškerých omezení jako jsou naše nejistoty, všechna naše přesvědčení a strachy. To jsou jediná omezení a limity, které máme a ty se mažou. Buďte připraveni na to, že vaše ohraničení, limity, omezení se zbortí, rázem zmizí. Přestanete poslouchat rozumovou složku své mysli, ale začnete poslouchat intuici. První vnuknutí, které posílá intuice je správné. Intuice nepotřebuje důkazy, intuice ví. A tři týdny potom k tomu dojde i mozek, když si to zanalyzuje a pochopí to. Intuice tvoří první spojení mezi námi a tělem, proto vnímejte svoji intuici i při přechodu na pránickou stravu a ptejte se intuice, nikoliv rozumu: Je tento postup pro mě správný? Je přesný? Je ten správný okamžik s tím začít? Ano, tak není co řešit.

Co je to buněčná paměť? Všechny vzpomínky, které jste nashromáždili od té doby, co jste byli plodem, všechny stresy a nemoci. I když se může zdát, že jste nemoci překonali, přesto nechávají stopu na úrovni buněk. Proto se může nemoc vrátit, nebo se vrací. Jsou tam uložené vzpomínky z tohoto života, jsou tam vzpomínky, které se váží na předchozí životy, jsou tam vzpomínky, kterým se říká rodová paměť, jsou tam i vzpomínky, které se váží k lidstvu jako takovému, k historii lidstva, paměti lidstva. Velice silné jsou vzpomínky na období hladu.

21. denní proces

1. TÝDEN

Nejprve vysvětlit svým buňkám, že od této chvíle se začínáte stravovat a vyživovat jinak - pránicky - ale ne hladovět! Potom přestat jíst, ale hodně pít, cokoliv kromě ovocných a zeleninových šťáv, protože to je potrava.

Nastolíme proces: v obvyklou dobu kdy jíme, v poledne a večer, když se přihlasí náš plazí mozek a říká nám, že máme hlad, provedeme vědomou vizualizaci světla: přestavíme si bílou pránu, která proniká naším tělem až do nejzazších buněk. To provádíme 3 až 4 dny, během této doby naše buňky pochopí, že přecházíme na jinou stravu a přestanete mít hlad. JSTE NASYCENI.

Zcela automaticky dojde k obrovskému rozšíření možností vašich smyslových orgánů a vy budete vyživováni skrze vjem zraku, hmatu.. Až nyní znovu objevíte sílu svých smyslů, které jsou běžným příjmem potravy poškozovány. Vaše vnímání se velice zjemní a zároveň si vypěstujete schopnost přitahovat pránu, na cokoliv upřete své smysly, z toho si začnete brát pránu. Rozvinutí 6 smyslu: získáte schopnost vyživovat se z atmosféry, která vás obklopuje, z prostředí v němž jste, z harmonie krajiny, z krásy tvarů, z hudby, z uměleckých děl.. všechny smysly dohromady vám dají schopnost čerpat pránu ze všeho, co vás obklopuje, z celého vesmíru, cítíte k němu lásku a vesmír vám tu lásku vrací a posílá zpět. Zároveň probíhá čištění organizmu - vymazávání, čištění buněčné paměti, vzpomínek. V prvním týdnu je přístup zejména k těleným, fyzickým vzpomínkám.

2. TÝDEN

V druhém týdnu se otevírá přístup k zatíženějším emočním vzpomínkám nebo duševním nebo dokonce i duchovním.

3. TÝDEN

Na konci třetího týdne si musíme být jisti, že splňujeme tato 3 kritéria, pak je jasné, že jsme přesli na pránickou stravu a ne, že se pouze postíme: TĚLESNÁ VÁHA se neměnní je stabilizovaná, nehubneme ENERGIE - jsme napojeni na vesmírnou energii, takže překypujete energií, nepociťujete žádnou únavu, jste schopni hodiny jednat, pracovat, řídit auto, sledovat internet a nepociťujete žádnou únavu.

POTŘEBA SPÁNKU - délka spánku se sníží na polovinu oproti stavu před zavedením pránické stravy, takže např. z 8 hodin na pouhé 4 hodiny

Pokud na konci třetího týdne splňujeme tato 3 kritéria, můžete dál pokračovat s pránickou stravou. Pokud splňujete pouze jedno nebo dokonce žádné, začněte znovu jíst, protože tím vám vaše tělo dává najevo, že některá jeho složka nepochopila.

OTÁZKY:

(podrobné odpovědi na otázky naleznete v jednotlivých záznamech, vždy zhruba od poloviny)

Např.: Zda-li mohou práničtí partneři zplodit a vyživit dítě?

Jaké schopnosti mají tyto děti?

Kdo se zajímá o tyto děti a kdo financuje výzkumy a pozorování pránických lidí?
Kupodivu to není zdravotnictví, ale armáda. Výsledky těchto pozorování se neuveřejňují..

Svědectví o této tematice a názory lékařů přináší rakouský dokument "Světlo", v ČR byl pravděpodobně zakázán. Pokud budete mít někdo nějaké informace, dejte mi prosím vědět.

Lze kombinovat pránickou stravu s běžnou fyzickou stravou? Obecně je mnohem snazší se stravovat čistě pránicky.

V taoismu existuje tradice, která se jmenuje Bigu - umění nejíst. Tři fáze: v první fázi člověk občas jí, v druhé fázi už se nejí, ale pije a v třetí fázi už se ani nejí, ani nepije. Všechny tyto tři fáze souhrnně, to je Bigu. (odkazy na stránky s touto tematikou, které jsem našla v angličtině:
Bigu diet and The Three Worms, The Three Worms - An exploration of the concept of ‘Three Worms’ in Taoism and Chinese Medicine.)

Pokud z nějakého mimořádného důvodu potřebujete vložit jedno jídlo, neznamená to, že tím přestáváte být člověkem, který se vyživuje pránicky. Je nutné to vědět dopředu a s dostatečným přestihem, tak den dva, naprogramovat svoje buňky, poslat jim vzkaz, že hodláte konkrétně např. za den nebo dva vložit jedno jídlo, ale že nadále pokračujete v pránické výživě. Takhle to jde udělat.

Jak postupovat u vážně nemocných, u kterých není čas se připravovat na pránickou stravu? Jasmuheen, autorka knihy "Žití ze světla", byla v pokročilé fázi rakoviny a vyléčila se za 21 dní. Tento proces je radikální, rychlý a funkční, dochází k vymazání buněčné paměti a odstranění všech nemocí. Jediné co je potřeba překonat, jsou vlastní omezení, limity v naší mysli, duševní bariéru, kterou si člověk sám vytvořil a nastavil a strach. Jeho vlastní strach a strach lidí, kteří ho obklopují, jeho nejbližších a ten je asi to nejnebezpečnější.

Strach - to jsou pravé mříže našeho vězení. Když si vezmete všechny svoje malé strachy, jsou to jednotlivé tváře jednoho velkého strachu společného a to je strach ze smrti. Pomocí pránické výživy se časem postupně otevřete sjednocení se vším, co je. Vy jste jedna malá částečka, ze kterých se skládá celý velký nekonečný vesmír. Zcela jedinečná a unikátní, není druhá taková a zapadáte do této skládanky. Pránická výživa vám umožní zaoblit hrany a zárověň najít přesně to místo, do kterého zapadáte v této skládačce. Pak už nejste díl, který je mimo tuto skládačku, ale vy jste přímo v ní. Ta skládačka, ten celek vás vyživuje, vám dává život a váš život je celý nabídnut celku a pak ten strach zmizí.

"Já Miluji Vesmír a Vesmír Miluje Mě"

 

Kontakt na Henriho Monforta: http://nourriture.pranique.free.fr

 

článek: Henri Monfort - breatharián - člověk, který žije nezávisle na jídle

VIDEO - Divadlo Kampa: Henri Monfort


přednáška v Praze, 27.11.2011 (iVysílání České televize)
 

Henri Monfort - přednášky, audio záznamy (na Ulož.to)

České Budějovice, 22.11.2011 (151,8 MB), Ostrava, 24.11.2011 (468,2 MB),
Liberec, 26.11.2011 (86,4 MB), Praha, 27.11.2011 (178,6 MB)