Do Evropy přijede známý peruánský šaman Don Sergio. V čem nám může pomoci?
 
S tímto šamanem jsem se setkal poprvé v dobách svého mládí - a bylo to vskutku pozoruhodné setkání. Prozkoumával jsem tehdy silnou silovou zónu nedaleko asi 6 tisíc let starého chrámu Chavín - horské údolí Huantsan. Náhle, uprostřed liduprázdné krajiny ve výšce asi 5 tisíc m.n.m, ke mě v mlze přistoupila zvláštní postava s péry na hlavě. Byl to Don Sergio, který podle vlastních slov, vycítil moji přítomnost i mé záměry a našel mě zde. Osobně se domnívám, že přítomnost skutečného šamana v Evropě je určitý zlom. Zřejmě je na to Evropa dostatečně připravená - naše energetická pole kmitají přece jenom jinak, než před několika lety. Jsme připraveni posunout svoje limity zase o značný kus dál...
 
Pokud vím, tak v Evropě někteří indiánští šamani už byli. Osobně vím například o navštěvovaných akcích šamana severoamerického kmene Hopi. V čem je přítomnost Dona Sergia odlišná?
 
Je odlišná v tom, že je to první šaman v Evropě. Já sám po své zkušenosti - tedy po mnoha pobytech u indiánských domorodých etnik a skutečných "vidoucích" šamanů obdařených neuvěřitelnými schopnostmi, v žádném případě nemohu za šamany považovat komerční šoumeny z USA. Lidé v ČR a v celé Evropě mají velice zkreslenou představu o tom, co znamená být šaman. V USA už nejsou ani indiánské tradice, ani skuteční indiáni. Byl jsem ve státě Arizona na území zmíněného kmene Hopi. Jejich hlavním totemem je supermarket. Většina Hopiů jsou opilci trpící nadváhou a cukrovkou. Jejich život se velmi podobá tomu, jak v ČR funguje jedno notoricky nepřizpůsobivé etnikum. Jediné, co ty lidi zajímá, je získat nějakou výhodu bez zájmu pracovat nebo jakkoli učinit svůj život smysluplným nebo užitečným pro jiné. Žádní šamani zde nejsou - a to už hodně dlouho. Jen casina a tretky pro turisty - např. indiánské čelenky vyráběné v Japonsku. Shodou okolností jsem potkal zmíněného "šamana" Hopi... Jediné, co může nabídnout, jsou bláboly o prkýnku, na kterém si lidé mají krájet semínka - to je prý zachrání. Nevím, jak by se svým prkýnkem uspěl v rezervaci Hopiů. Asi by se všichni ti tlouštíci váleli smíchy. V USA jsou tito podvodníci na okraji zájmu, ale bohužel v romantické Evropě s její krajně zkreslenou představou o indiánech je možné všechno.
 
V čem se jihoamerický šamanismus liší od toho severoamerického?
 
Myslím si, že v jádru se neliší v ničem. Šamanismus je založen na souboru nesmírně silných a nesmírně účinných technik. Severoameričtí šamani - v době, kdy ještě existovali - fungovali zřejmě velmi podobně, jako jejich žijící jihoameričtí kolegové. S nepatrnými rudimenty šamanských znalostí jsem se měl ještě možnost setkat v Kanadě u Mohawků. Také Inuiti na Aljašce snad mají poněkud kontakt s věděním svých předků. Konečně - i sibiřský šamanismus je o tom samém. Nemluvím samozřejmě o čisté komerci současného ruského "šamanismu" v Burjatsku apod. To je snad ještě větší podvod než New Age kursy spojené s "šamanismem" Severní Ameriky... Během svého pobytu v Rusku jsem se setkal s lidmi, kteří sibiřský šamanismus skutečně studovali. Poslední sibiřští šamani byli zlikvidováni koncem 60. let. Je to tragická dějinná událost. V Severní Americe totéž proběhlo o 100 let dříve. Tedy není to o tom, jestli se sibiřský nebo severoamerický šamanismus liší od jihoamerického. V Severní Americe a na Sibiři byla tradice dávno přerušena. Účinné šamanské techniky byly zapomenuty. Šamanismus to byl zřejmě stejný jako ten v Jižní Americe - jenom už neexistuje.
 
V čem je podstata šamanské práce?
 
Šamanská práce je skutečná věda par excellence. Je to velice starobylý systém. Šamani v Andách například tvrdí, že jejich techniky pocházejí z doby vzdálené tisíce let, kdy lidé byli schopni přemisťovat silou vůle nebo zvukovými kmity obrovské kamenné bloky a kdy nad zemí létala dnes neznámá plavidla. Co vlastně víme o vlastní minulosti? Je možné, že na Zemi už kdysi fungovala globální kultura na vysoké úrovni - a to i technické. I když to nemusela být technika v našem slova smyslu. Šamanismus je rozhodně ten nejstarší "spirituální" systém, já bych řekl raději vědecký systém, na této planetě. Šamanismus není žádná víra. Není to náboženství. Řekl bych, že všechna náboženství, která známe, vznikla naopak degenerací, zneužitím nebo chybnou interpretací čistě šamanských starobylých technik. Např. "buddhistická meditace" je čistě šamanská technika, používaná tisíce let před Buddhou. A tak bychom mohli pokračovat. My považujeme šamanismus často za něco primitivního. To slovo v nás evokuje představu křepčení divochů v bederních rouškách kolem ohniště. Šamanské techniky jsou ale něco zcela jiného. Vycházejí ze stavu hlubokého "zvnitřnění se", hlubokého vnoru do sebe sama a především z hlubokého klidu. Většinou na šamanovi nepoznáte, že "pracuje". Ve vnějším světě - na jeho tváři, na jeho těle - to nemusí být vůbec patrné. Práce se odehrává v úplně jiné dimenzi bytí. Tato dimenze je mnohem skutečnější svět, než povrchní iluze, kterou běžně za svět považujeme. A právě proto je šamanská práce tak nesmírně účinná.
 
Jaké techniky použije Don Sergio na Tvých akcích v ČR a SR, na nichž je hostem?
 
Budou to techniky pradávného andského systému, kterému se někdy říká Mosoq Karpay. Ten název je těžko přeložitelný, doslovně to může znamenat "nový rituál", což zdůrazňuje, že tento systém není a nemůže být mrtvý soubor neměnných slepě se opakujících úkonů. Skutečný překlad je ale TRANSFORMACE. V tomto systému je to nejdůležitější sám šaman - musí být dostatečně čistý a otevřený, aby mohl fungovat jako kanál mocné kosmické léčivé a tvůrčí energie a přitom to vůbec přežil. Don Sergio má statut šamana, pro který v Andách existuje název Huampeq Kamayoq, nebo také Huampeq Kamasqua. To doslova znamená "léčitel, který byl vyvolen". Šamanem se lidé stávají jakoby ne ze své vůle. Do jejich života vstoupí většinou v dětství zvláštní síla, "estrella" - která je naviguje. Nacházejí se v přímém spojení s "horními světy", s realitou Hanaq Pacha. Odtud k nim sestupuje energie i informace. Poté se jich ujme jeden nebo více mistrů - tedy starých šamanů, kteří vycítí neomylně jejich budoucí roli. Následuje tvrdý šamanský výcvik. Techniky, které se šaman učí zvládnout, jsou úzce spojené se systémem našich energetických center a naším biopolem. My těmto energetickým centrům říkáme obvykle čakry, protože jsme se o nich poprvé dozvěděli z indické jógy. Musíme si ovšem uvědomit, že tato energetická centra znají jasnovidní lidé celého světa a všech kultur. Andský systém má tato centra dobře zmapovaná a používá skutečně účinná cvičení na aktivaci i čištění těchto center. Tedy Don Sergio bude používat právě tato cvičení.
 
Říkal jsi, že Don Sergio má v Andách statut "vyvoleného léčitele". Znamená to, že v ČR a SR uplatní také svoje léčitelské schopnosti?
 
Šamanská práce s léčením silně souvisí. I když chce šaman v někom např. rozvinout léčitelské nebo jasnovidné schopnosti, musí napřed silně vyčistit jeho biopole a energetická centra, aby to vůbec bylo možné. Tedy princip léčení je přímo obsažen v šamanském výcviku. Ti kdo přijdou na akce s Donem Sergiem, aby rozvinuli své schopnosti, budou také čištěni a léčeni. A pak - uskutečníme přímo 4 veřejné léčebné meditace. Tři proběhnou vleže, abychom mohli jít do opravdu velké hloubky čištění a léčení...V Andách se používají velmi efektivní techniky na očištění orgánů a biopole, kterým se říká Hucha Mikhuy. Hucha je doslova těžká, nestrávená energie. Je to energie, se kterou se naše biopole nedokáže vypořádat - nedokáže se jí zbavit ani ji strávit nebo rozpustit. Tato energie - pokud zatíží např. nějaký orgán - může způsobit i těžké onemocnění, nefunkčnost tohoto orgánu - a samozřejmě i smrt. Shluky "hucha" mohou ovšem i jinak blokovat náš život - mohou způsobovat třeba to, že jsme chudí, omezují naše vztahy, naši svobodu - a samozřejmě také zapnutí a rozvoj našich jasnovidných schopností. Don Sergio použije techniku hluboké energetické očisty během každé z našich veřejných léčebných meditací i během obou seminářů, které proběhnou.
 
Trochu mě překvapuje, že oba semináře z Donem Sergiem proběhnou mimo území ČR - jeden v Malých Karpatech na Slovensku a další v pohoří Untersberg u Salzburgu. Má to nějaký důvod?
 
Samozřejmě, Don Sergio je zvyklý pracovat ve velmi čistých a energeticky silných místech v přírodě. Proto jsme zvolili tyto lokality. Malé Karpaty jsou plné balvanů, které vyzařují silnou energii, je to velmi dobrá oblast k uskutečnění podobné práce. Pohoří Untersberg je v současnosti, alespoň podle mě, nejaktivnější energetická zóna v celé Evropě. Je to místo, které má podobnou energii, jako některá silová místa v Andách. Domnívám se, že právě zde bude práce s lidmi nejefektivnější a přinese každému co nejvíce užitku. Navíc v této zóně je velmi silná "mimozemská" aktivita a Don Sergio, podobně jako jiní andští šamani, je zvyklý propojovat se během práce s bytostmi z horních světů, s bytostmi Taytacha, jak bývají "mimozemšťané" šamany nazýváni. Mistři z hvězd - maestros de estrellas - jsou neoddělitelnou částí šamanské praxe v mnoha oblastech Jižní Ameriky. Doporučuji shlédnout film, zabývající se tímto tématem - MAESTROS DE ESTRELLAS - na kterém jsem pracoval spolu s Viliamem Poltikovičem.
 
Jaký typ chorob je Don Sergio schopen odstranit?
 
Andská šamanská medicína nezná pojem "nevyléčitelná nemoc". Toto především je nutné si uvědomit. Nemoci se odstraňují v prvé řadě ne chemicky, ale energeticky. Choroba je odstraňována jako energetická příčina - a to především čištěním našeho Poq - po, tedy energetického těla. Odtud je vytěsněna směrovanými energetickými vlnami, nebo vysáta. Může být uvnitř nás také spálena. Andští šamani disponují mnoha účinnými technikami, které chorobu "vytěsní" nebo ji doslova smažou z našeho pole. Orgán, který se zbavil těžké hucha, okamžitě začíná přijímat čistou energii z vesmíru a vyléčí se, začne normálně fungovat.
 
Jak dlouho taková léčba trvá?
 
Někdy může úleva přijít v podstatě okamžitě, někdy tělo potřebuje týdny na to, aby se vrátilo do normálního stavu. Je to velmi individuální - nezáleží to pouze na druhu choroby. Záleží také na tom, jak dalece je konkrétní člověk zatížen energetickými bloky, kolik negativní energie se v něm nashromáždilo, jak "hluboko" je tato energie zakořeněna v jeho energetickém systému atd. V zásadě ale považuji indiánský systém "odsávání" a spalování energetických příčin chorob za nejefektivnější a nejrychlejší způsob léčení, který znám.
 
Ta efektivita indiánských léčitelů je zajímavá. Vím, že jezdíš také na Filipíny a dokonce zde studuješ místní systém léčení. V čem jsou indiáni úspěšnější?
 
Na Filipíny jezdím k velmi silným a úspěšným léčitelům, které mohu považovat za své učitele. Pomohli mi především v období, kdy jsem začal dělat "masové" veřejné léčebné meditace, protože "protlačit" skrze sebe obrovská množství energie potřebné k naplnění nějakého sálu a léčení více lidí současně - a to během krátké doby - je docela riskantní podnik. Někdy se mi svalová vlákna po celém těle chvěla po takové akci třeba 14 dní... Můj učitel Jun Labo mi v tomto směru velmi pomohl. A další 4 skoro století učitelé z ostrova Siquior. Problém je v tom, že tito učitelé v podstatě nemají žádný kontakt s širší veřejností. Laba si hlídá filipínská vláda, občas má nějakou návštěvu, přede mnou to byl např. plukovník Kaddáfí... Tím chci říci, že to nejsou veřejně dostupní léčitelé. Právě na Filipínách - po pochopení mechanismu materializací - jsem zjistil, že k vyléčení zdaleka nestačí jen vytvořit na vašem těle louži krve nebo kousek tkáně. Nemluvím teď o podvodech - mluvím i o pravých materializacích. Tento filipínský trik má velmi mnoho společného se spiritismem. Byl jsem během svého života mnohokrát svědkem různých materializací. Materializace vás nemusí vyléčit. A není tak těžké se naladit na "něco", co materializace jako na běžícím páse způsobuje - většinou stále ty samé. Současná populace ani netuší, jak fungují "jemnohmotné světy" a proto lidé mohou mylně považovat filipínské "operace" za něco nutně účinného, ale statistiky jsou neúprosné. Tento způsob léčení je sice vizuálně efektivní, ale mnohdy zcela neúčinný. Dostatečně výmluvné je podle mě to, že na samotných Filipínách dnes lidé raději vyhledají běžného lékaře, než aby ztráceli čas u "filipínského léčitele". Dokonce jsem slyšel o "léčitelích" z Filipín, kteří prý jednomu pacientovi věnují pouhou minutu času a takto stihnou "vyléčit" i dvě stovky lidí za den. Přičemž každý samozřejmě zaplatí tučnou sumu... V takovém případě se mohu jen útrpně usmívat nad naivitou lidí, kteří na tak hloupý podvod skočí. Mluvil jsem s více lidmi, kteří byli nemocní a spolehli se na pomoc takovéhoto léčitele. Nikdo z nich nebyl vyléčen. Na Filipínách by takového "léčitele" asi pořádně nakopali do zadku.
 
V čem hrají v indiánském šamanském léčení tak mimořádnou úlohu tebou zmiňovaná energetická centra?
 
Energetická centra hrají jednak úlohu energetických vstupů, do nichž během léčení čistá energie v obrovském množství vstupuje. A kromě toho jsou během léčby čištěna a tím zbavována "parazitních programů" a energetických bloků.
 
Můžeš to více vysvětlit?
 
K tomu, aby člověk opravdu do hloubky pochopil, jak šamanské léčení funguje, musel by více nastudovat celý systém Mosoq Karpay. Chystáme se letos publikovat jakousi učebnici pod názvem MOSOQ KARPAY - autogenní trénink Inků. Chceme v ní soustředit nejdůležitější nám známé techniky, používané po staletí a možná už tisíciletí jihoamerickými indiány.
 
Neznamená to prozradit indiánská tajemství? Máme vůbec právo používat jejich techniky?
 
Já - stejně jako indiánští šamani, s nimiž jsem se setkal - nerozlišuji lidi na základě rasové příslušnosti na "bílé" a "indiány". Všichni jsme duše, jsme energetické organismy, které přišly na tuto planetu získat unikátní zkušenost. Nikdo nemá právo skrývat před ostatními "své" techniky, pokud jejich rozšíření může pomoci lidstvu i planetě. Pokusy uzavřít se před okolním světem - prohlásit zbytek lidstva za podlidi nebo barbary - to vždy dopadlo špatně. Příkladem dobře známým je Tibet. Tento svět je jediná buňka. Je to dynamický živý celek. Změna v jednom místě ovlivní jiné místo - všichni jsme na Zemi spojeni. Ten kdo se izoluje, ztrácí ve skutečnosti energii i podporu vesmíru. Naštěstí právě toto si jihoameričtí šamani velmi dobře uvědomují. Považují lidstvo za jedinou rodinu duší, takže touží po rozšíření každého poznání napříč světovou populací. Chtějí, abychom používáním "jejich" technik zachránili jak sebe, tak i tento svět. Ve skutečnosti nepovažují - jako konečně každý pravý mistr - svoje techniky a systémy za "svoje". Je to něco, co jim bylo odhaleno vyššími bytostmi, je to vědění, které nepatří nikomu konkrétnímu - žádné konkrétní rase ani etniku.
 
Někteří lidé tvrdí, že vlastně žádné cizí techniky nebo spirituální systémy nepotřebujeme, a že bychom měli užívat jenom svoje vlastní. Co si o tom myslíš?
 
To je moc hezké, ale jaké opravdu účinné techniky dnes máme? Evropa absolvovala děsivý experiment - několik stovek let zde byla systematicky, neskutečně brutálně, likvidována spiritualita. Fyzicky byli odstraněni lidé s genetickými dispozicemi k jasnovidnosti. Byla to vleklá genocida. Ano, kdysi jsme disponovali velmi dokonalými systémy a technikami. Ale kdo dnes zná technologie druidů - i přes všechnu "keltskou módu" - nebo dokonce spirituální techniky starých Slovanů? Evropa byla spirituálně vydrancována, jakoby zde celé populaci byla provedena kolektivní duchovní lobotomie. Tento kontinent byl záměrně spirituálně vykastrován. Dnes už je velmi těžké navázat na obrovské vědomosti a moudrost našich předků. Je důležité jakýmikoliv způsoby rozvinout naši senzitivitu - abychom pak případně mohli, třeba zpětným jasnovidným zřením do minulosti, obnovit naše staré systémy, budeme-li chtít. Konečně jádro všech systémů je stejné. Naše duše jsou stejné. Naše energetická centra jsou stejná - a je jedno, zda jsme Indové, Evropané, nebo indiáni. Co se týče soběstačnosti a proklamované "samodostatečnosti" jednotlivých území - je vždy velikou iluzí. Malý příklad - existují fundované a přesvědčivé historicko-demografické studie, které tvrdí, že kdybychom v Evropě nezačali například používat pro nás zcela cizí potravinu, přivezenou mimochodem z Peru - tedy brambory, nikdy by nemohla vzniknout civilizace našeho typu. Bylo by nás prostě málo a nemohla by vzniknout města s větším množstvím obyvatel. V podstatě všechny klíčové plodiny, které pěstujeme, jsou jihoamerického původu - jsou zcela "cizí": nejen brambory, ale i kukuřice, paprika, rajčata atd. Planeta je celek. Nelze jedno území ohraničit a izolovat - je to jako zamezit kontakt jedné části těla s ostatními. Jakýkoliv separatismus je vždy projevem nízkého poznání a mentální primitivity. Pokud říkáme - Evropa je soběstačná - je to stejné, jako by ruka řekla: obejdu se sama, bez těla. Je to směšné a hloupé. Dokonce i planeta Země jako celek není soběstačná, je součástí mnohem většího celku a bez - chcete-li - mimozemských vlivů by nikdy nemohla fungovat tak, jak funguje. Neexistovalo by lidstvo a nejspíše ani planeta sama. Navíc lidé, kteří často proklamují onu nepotřebnost nebo dokonce škodlivost "cizích směrů" v drtivé většině považují za "tu pravou" původní evropskou spiritualitu křesťanství. Myslícímu člověku snad ani není nutné absurditu tohoto postoje vysvětlovat. Považují za "naši původní" zcela cizí asijskou filosofii, která k nám přitáhla až z Blízkého Východu jako doktrína cizího semito-hamitského etnika Židů. Tato cizokrajná ideologie, kterou absurdně ještě dnes někteří lidé považují za "naši" nebo "evropskou", se navíc prosadila krvavým násilím, teprve po vraždách našich nejlepších a nejpokročilejších lidí - po vraždách 10-ti tisíců vědem, volchvů a druidů. Tedy ano, proč ne, můžeme škody způsobené jednou cizí ideologií odstranit přijetím jiného cizího systému, který není ideologické ani náboženské povahy a může nám pomoci tyto škody odstranit. Konečně - pokud bychom usilovali o něco "čistě evropského" - museli bychom v první řadě vyškrtnout sebe sama. Slované totiž také nejsou v Evropě původní. Naši předkové přivandrovali z území současného Mongolska a Číny.
 
Vraťme se ale k tématu energetických center a jejich významnosti pro práci Dona Sergia a jiných andských šamanů...
 
Ano, samozřejmě. Andský systém pracuje přibližně se sedmi základními energetickými centry, velmi podobně jako indická jóga nebo tibetský tantrický buddhismus. Kromě toho zná ještě řadu "sub-center". Indiánští šamani dokážou v krajině vycítit místa, která aktivizují určité konkrétní energetické centrum. Používají také sady kamenů, tzv. khuyas. Slovo khuya je velmi těžko přeložitelné, ale v souvislosti s kameny znamená, že kámen je nabitý zvláštní energií sloužící k nějakému účelu. Zkušení šamani dokáží naplnit fyzické předměty zvláštními druhy energie. Právě takovýmto způsobem vznikají "magické amulety" a jiné předměty síly. Kameny khuyas jsou nabíjené energií, která je schopná aktivizovat konkrétní energetická centra. Během práce na seminářích i během léčebných meditací bude Don Sergio velmi silně aktivizovat hlavní energetická centra a čistit je. Každé energetické centrum "spravuje" určitou oblast našeho života a poté, co se zvýší aktivita tohoto centra a centrum je zbaveno parazitních programů a bloků, daná oblast života se může zcela změnit.
 
Bylo by možné uvést nějaký příklad?
 
Všechno, co se odehrává v našem životě a čím je náš život zaplňován, je dáno aktivitou a stavem našich energetických center - to vyplývá z mnoha set leté zkušenosti andských šamanů a potvrzují si to neustále i svým jasnovidným vnímáním. Přitom stačí i malá změna v činnosti příslušného centra a náš život se může zcela změnit - doslova se můžeme stát někým jiným, kdo má úplně odlišné možnosti, nebo schopnosti. Jako příklad můžeme uvést oblast partnerských vztahů. V pánvi, také v kostrči a v oblasti pohlavních orgánů se nacházejí silná energetická centra, kterým šamani říkají souhrnně SIKI ŇAWI. Stav těchto center přímo souvisí se stavem našich partnerských vztahů i s naší sexualitou. Pokud jsou v energetickém prostoru pánve nějaké bloky nebo kódy, náš sexuální a partnerský život je nějakým způsobem zdeformovaný a neuspokojivý. Vůbec nám nepomůže např. hledat vhodného partnera, můžeme tím strávit celé měsíce nebo roky, ale pozitivní výsledek nebo změnu to jednoduše nepřinese. Napřed je totiž nutné vyčistit oblast pánve, zbavit příslušná energetická centra negativních energetických nábojů, soustředěných do shluků hucha. Šaman dokáže tyto shluky velmi dobře lokalizovat a následně vysát nebo spálit, nebo vytlačit vlnami energie. A poté se váš život skutečně změní. Změní se doslova "zázračně". Celá oblast vaší sexuality a partnerských vztahů se pročistí a zbaví negativity. Partner, který pro vás představuje ideální bytost - někoho, kdo do vašeho života přináší životní energii, rozkoš a radost - se ve vašem životě objeví náhle sám, jako "mávnutím kouzelného proutku". Náhody neexistují - jak říkal Einstein - bůh nehraje v kostky. To jen my naivně považujeme nečekané nebo opakující se události za "náhody".
 
Takže andští šamani mohou z našeho života odstranit nejen choroby, ale i třeba nefunkční vztahy?
 
Ano, protože příčiny chorob jsou velmi podobné příčinám našich životních omezení a problémů. Vždy je příčinou nějaký energetický blok v našem poq-po, tedy energetickém těle. Šamani chápou každou nefunkčnost v našem životě jako nemoc - ať jde o disharmonické vztahy, neschopnost zastávat v lidské společnosti užitečnou roli atd.  Velice významné je pro lidskou bytost tzv. srdeční centrum, které se nachází uprostřed hrudi. Pokud je toto centrum na pohled kalné, zdeformované - jedinec vůbec nemá schopnost soucítit. Je to, jak mi říkáme, "zlý člověk". Ve skutečnosti je to chudák - je to silně postižená bytost. Andští šamani v prvé řadě usilují o očištění a aktivizaci tohoto centra. Schopnost MUNAY - tedy schopnost zažívat hlubokou empatii, vciťovat se do jiných živých bytostí - přichází právě jen tehdy, když je toto centrum aktivizováno. Často lidé trpí celý život tím, že obviňují jiné a nejsou schopni jim "odpustit" to, co jim způsobili. Šaman vidí všechny tyto "křivdy", které v sobě nosíme, jako temné shluky v naší hrudi, které obklopují srdeční centrum a snižují jeho svítivost, berou mi sílu. Tato břemena, která v sobě nosíme, tzv. HUCHA, nám pak nedovolují rozvinout léčitelské a jasnovidné schopnosti. Oddělují nás od vesmíru - od oceánu životadárné energie, od "Kawsay Pacha". Šamani znají velice účinná cvičení na hluboké a úplné odblokování srdečního centra. Během těchto cvičení lidé doslova fyzicky cítí, jakoby praskaly nějaké obruče, které po léta neviditelně stahovaly celou hruď. Cítí, jak z hrudi odchází energie těžká jako kameny. Zajímavé je, že po těchto cvičeních pocítí často úlevu i člověk, s nímž jsme byli na dálku spojeni nějakým nevyřešeným vztahem - ovšem aniž by se s námi setkal, nebo s námi komunikoval. Znal jsem šamana, který velmi úspěšně léčil lidi a zároveň je zbavoval těžkých vztahových problémů zvláštní meditací, ve které jim umožnil kontakt s Kristem. Lidé se s Kristem doslova setkali - cítili, jak je fyzicky objal a jak jeho energie spaluje všechnu nenávist, která v nich dlela a ničila je v podobě těžkých energetických shluků.
 
Domníval jsem se, že šamani nemají s křesťanstvím nic společného?
 
To nemají. Stejně jako Kristus. Znám velice mnoho šamanů, kteří mají s Kristem mimořádně důvěrný vztah. Jsem přesvědčen, že celý Vatikán a představitelé jiných křesťanských církví by měli podstoupit u šamanů velmi intenzivní výcvik, aby mohli dosáhnout téhož - pokud ovšem o něco podobného vůbec stojí. Kristovi se v Andách říká Bílý Kondor. Je považován za šamana stupně Tukuy Hampeq. I když není fyzicky přítomen na Zemi, šamani se na něj mohou napojovat, používat jeho energii a radit se s ním. Kristus dle šamanů pobývá nyní v horním světě Hanaq Pacha a pokud si šaman přeje a je dostatečně čistý - musí dosáhnout stavu obrovské vnitřní a energetické čistoty, kterému se říká CH-UYA - se může s Kristem může spojit. Je to velice podobné tomu, když v Severní Americe indiáni říkali: bílý muž jde do kostela a tam mluví o bohu. Indián jde do pouště a tam mluví s bohem. Je zajímavé, že některé klany šamanů údajně znaly Krista ještě před příchodem conquistadorů, nebo křesťanských misií. Existují indiánské příběhy o tom, jak se jim Kristus zjevoval a varoval je před křesťanskými misionáři. Jsou to velmi dojemné příběhy.
 
Šamani tedy mohou léčit naše vztahy. To je velmi povzbudivé. Mohli by vyléčit celou naši společnost?
 
My sami musíme vyléčit naši společnost. Techniky šamanů nám v prvé řadě pomohou změnit sebe sama - jako jedince. Protože společnost se skládá z jedinců. Jsme buńky těla společnosti. Jsou-li - jednotlivé buňky zdravé, bude zdravý i organismus, který z nich sestává. Šamani tomuto principu říkají MASINTIN - energetická reciprocita, vytvoření energetické aliance. Každý stát je takováto energetická aliance vtělených duší - nic jiného. Jací jsme, takový je stát. Jsou lidé, kteří se celý život vymlouvají na zlou společnost, která jim neumožní, aby byli bohatí a šťastní. Tito lidé ve skutečnosti vodí za nos sebe sama. Změna, kterou musejí provést, se týká jich samotných. Jedinec je velmi silná energetická entita. Problém je v tom, že jsme zvyklí se stále dívat vně sebe a obviňovat, nebo o něco škemrat. Chceme něco od vlády, od boha atd. Přitom zdroj je v nás samých. Bůh nám poskytuje všechno - ovšem my to musíme umět přijmout. Ze všech stran jsme obklopeni nezměrným oceánem energie, s jejíž pomocí lze realizovat doslova cokoliv. Tato energie námi prostupuje, máme ji kdykoliv k dispozici. Přesto se obrovská spousta lidí ze záhadného důvodu dnes považuje za "oběť". Snad každý druhý člověk sám sobě a svému okolí tvrdí, že je obětí systému. Přitom "systém" jsme my sami - my ho tvoříme, měníme a udržujeme při životě. Systém není náš nepřítel, je to naše zrcadlo. Celý náš život je náš vlastní odraz v zrcadle - nic víc a nic méně. Andští šamani toto velmi dobře chápou. Dle stavu energetických center mohou okamžitě zjistit, jaký život žije člověk, kterého mají před sebou a co ho čeká. Všechno lze ovšem změnit - stačí změnit stav těchto center. A právě v tom jsou andští šamani mistři.
 
Tedy i nedostatek peněz v životě určitého člověka je dán aktivitou energetických center?
 
Ano, samozřejmě. Konkrétně aktivitou centra QOSQO, které se nachází v břiše. Čím je toto centrum aktivnější, tím snadněji do života konkrétního člověka proudí hojnost. Pokud má někdo toto centrum deformované nějakým energetickým blokem nebo atrofované, jakoby málo zářivé, může se rozkrájet, může se třeba stavět na hlavu a vymýšlet cokoliv - ale slušné peníze nevydělá, nikdy za celý život. A pokud se k němu nějaké peníze dostanou, hned o ně přijde. Tak to prostě funguje - zákonitosti našeho energetického systému jsou neúprosné. Centrum v břiše vytváří široké energetické pole - puka chunpi. Pokud se v tomto poli usídlí nějaké parazitní programy, které odtud odsávají energii, má člověk na celý život "o zábavu postaráno".
 
A šamani - tedy i Don Sergio - nás mohou zbavit i existenčních problémů? Mohou zařídit, abychom vydělávali víc peněz?
 
Rozhodně mohou odstranit - a to i velice rychle - příčinu našeho opakujícího se životního neúspěchu, a to tak, že zlikvidují příslušný program, který nás oslaboval. Lidé vůbec netuší, že tyto programy v sobě nosí. Je na člověku, jak potom se svým životem naloží - zda se otevře dalším negativním programům, nechá je do sebe vniknout a usídlit v sobě. Každopádně - i tomu lze zabránit a to zesílením energetické obrany takového člověka. Většinou se po odstranění negativního programu šamanem lidský život opravdu nesmírně změní a člověk získává šanci prožít život na zcela jiné úrovni. Mnozí lidé, kteří tím prošli, to popisují jako by se po druhé narodili. Měl jsem možnost sledovat změny v životech lidí, kteří za šamany přijeli do Peru a jejich energetická centra byla vyčištěna. Lidé neschopní roky navázat kvalitní partnerský vztah si náhle "přitáhli" svůj ideální protějšek. Jiní, kteří obviňovali lidskou společnost, protože se do ní neuměli zapojit a tedy nemohli mít ani dostatek peněz, se dnes volně pohybují po celé planetě a finance jsou to poslední, co jim dělá starost. Naše životy jsou velmi plastické - neexistuje nic takového, jako jednou fixně daný "osud". Osud jsou naše energetická centra - jejich stav a jejich aktivita.
 
Šamani tedy v osud nevěří?
 
Věří v určitý životní plán. Např. v to, že do světa Kay Pacha - tedy do fyzického časoprostoru - vstupujeme v určitou pro nás nejvhodnější dobu a poté se vždy v určitou předem danou dobu setkáváme s dalšími nám známými dušemi, s nimiž máme vytvořit určité vztahy. Ovšem vnímají náš život jako plný příležitostí ke změnám ve všech významech. Říkají, že každý lidský život lze prožít nejméně v 7mi různých verzích - a to od té "nejhorší možné" až po tu nejideálnější. Jen na nás záleží, na jakou verzi se "přepneme". V každé verzi se sice setkáváme přibližně se stejnými lidmi, ale např. ve verzi 1 nebo 2 jsme jim přítěží - zatímco ve verzi 4 až 7 jim naopak můžeme pomáhat. A tohle je velmi důležité zjištění - sice zde cosi jako osud skutečně funguje, a to proto, aby se z našich životů nestal chaos a my jsme mohli prožít některé předem naplánované zkušenosti - ale zároveň je i přitom do velké míry zachována naše rozhodovací svoboda. Neustále máme možnost výběru způsobu, jak žít, jak existovat. A to bez ohledu na náš "dopředu stanovený" životní plán. Tento - podle mě velmi moudrý - postoj šamanů, který se opírá o jejich jasnovidné vnímání, může zcela vyřešit spor mezi fanatickými fatalisty, kteří věří v osud a mezi zastánci naší svobodné vůle.
 
Není to, že šaman někoho vyléčí, nebo odstraní z jeho života během okamžiku léta trvající problém zásah do karmy tohoto člověka?
 
Na to můžeme s úsměvem odpovědět, že bylo karmou tohoto člověka, aby šaman daný problém odstranil. Kdo může říci, že ne? Doopravdy... My máme na karmu velice zkreslený názor. Je to dáno tím, že často pojem karma chápeme zkresleně - podobně jako třeba lidové vrstvy v Indii. Tedy jako jakýsi trest. Tak to ale vůbec není. Definice karmy je, že je to suma naší vnitřní energie - jejího naprogramování a její kvality. Právě tato energie pak vtahuje do našeho života různé události a modeluje náš život, podobně jako když se z hromady plastelíny modelují různé tvary. Ve skutečnosti šamani chápou "karmu" velice podobně, jako ji zcela správně chápali staří jasnozřiví jogíni. Západ přejal už překroucenou koncepci karmy - přejal její nejlidovější a originálu velmi vzdálenou podobu. Konečně - skuteční mistři východu vždy tvrdili, že karmu lze spálit během okamžiku, pokud jsou pro to vytvořeny odpovídající podmínky. "Karma" je stav energie v našem biopoli a především v našich energetických centrech. To je jediná "karma", která existuje. Vše ostatní jsou naše náboženské pověry. A to si velice dobře uvědomovali jak mistři východu, tak si to velice dobře uvědomují i současní indiánští šamani. Někdo je tak přeplněn těžkou energií, bloky a vědomí omezujícími skrytými programy, že mu jakoby nemůže být pomoženo - už proto, že ho třeba ani nenapadne, aby přišel za šamanem... I když se dozví, že šaman přijede až k němu do Evropy, že ho má přímo pod nosem, mávne rukou a zamumlá něco jako "nevyhodím peníze za nějakého divocha". A zapne televizi, kde dávají fotbal a otevře si pivo. A za pár sekund na nějakého šamana úplně zapomene. Víc mu jeho programy nedovolí - má tak "špatnou karmu", že se ani nemůže setkat s někým, kdo mu od ní pomůže. Ale v zásadě jsme všichni - a to kdykoli - připraveni zbavit se svých životních břemen a zátěží, svých nemocí a všeho ostatního, co nás jakýmkoliv způsobem omezuje. Někdy musí člověk do stavu, kdy se rozhodne skoncovat se svojí "karmou" sám sebe dokopat třeba těžkou nemocí nebo jinou životní krizí. Jindy dovolí sám sobě zbavit se své zátěže bez těchto doplňujících strašidelných kulis.