Jdi na obsah Jdi na menu

Poselství od Jeshuy

Proud lehkosti a proud dostatku     Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

 

Proud lehkosti a proud dostatku (Poselství od Jeshuy) překládá Denisa Vaňková

Proud lehkosti a proud dostatku

Co se nyní v současné přeměně vědomí odehrává, je předání kormidla ze solar plexu k srdci. Neznamená to, že by měl být solar plexus opuštěn či naprosto odsunut stranou. Není pravdou, že byste se měli „zbavit ega“. Jedná se spíše o předání kormidla jiné úrovni bytí a založení svého života na energii srdce.

dvě důležité vlastnosti energie srdce:
nepřítomnost boje a přítomnost lehkosti a jednoduchosti

Energie srdce je zdrojem skutečné hojnosti ve vašem životě.
Hojnost se týká všech oblastí vašeho života sahajících od fyzické,
materiální úrovně k úrovni emocionální, společenské až spirituální.

 

Celý článek: Proud lehkosti a proud dostatku >>>

© Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net

Zdroj: Poselství od Jeshuy, překládá Denisa Vaňková - www.jeshua.cz

 

Proud lehkosti a proud dostatku     Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

 

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti (Poselství od Jeshuy) překládá Denisa Vaňková

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

Co znamená být spojen se Zemí, být uzemněn?

Být přítomen ve svém těle, být schopen cítit své tělo skrz naskrz, cítit proud života v každé části, od hlavy až po konečky prstů na nohou a špičky prstů na rukou.

Vaše vědomí činí vaše tělo živé a obdařuje ho svou léčivou silou, životní silou a vitalitou. Ukotvení vaší duše do těla vám poskytuje sílu naplnit vaše nejpravdivější touhy v životě. Buďte si své tvořivé síly vědomí, vytvoříte změny ve svém životě, po kterých toužíte.

Když jste zakotvení, cítíte jasno a klid.
Jste otevření inspiraci své duše a zároveň jste spojení se vším
,
co se kolem vás v každodenním životě odehrává.

Mnoho z vás nese světlo duše v horní polovině těla,
kolem
svého srdce a hlavy. Je pro vás velmi obtížné nechat ho skutečně sestoupit do dolní poloviny svého těla, do svého břicha, nohou a chodidel.

Navrhnu vám dva způsoby uzemnění a pocítění, že
jste na Zemi ve své velikosti, tvořivé síle a božskosti vskutku vítáni.

 

Uzemněte se prostřednictvím radosti

Vskutku nejste zvyklí radovat se. Radovat se z čeho? Ze všeho, co na Zemi můžete zakusit. Vaše tělo nabízí mnoho možností pro potěšení. Těšte se z pohybů svého těla, slunečního svitu na své kůži, jedení a pití, vřelého dotyku druhého. Být schopen užít si to souvisí se schopností skutečně přijímat. Přijímání se zdá snadné, ale není. Vyžaduje hlubokou úroveň sebelásky, hluboké uznání a ocenění kým jste. Vyžaduje odvahu dosáhnout této úrovně sebelásky. Každý den si zvolte chvíli, ve které se sami sebe zeptáte: Co pro sebe můžu právě teď udělat, co mě potěší a naplní? Pak to udělejte. Udělejte to pro sebe, protože ctíte sami sebe a protože jste na Zemi proto, abyste se těšili.

Když se skutečně radujete, ať už z čehokoli, bez viny nebo studu, jste uzemněni. Jste zcela přítomni v tomto okamžiku a všechno je v pořádku. Neexistují žádné myšlenky na minulosti či budoucnost. Radování je bytí v přítomnosti, být plně uzemněn.

 

Uzemněte se prostřednictvím tvořivosti

Cesta tvořivosti - to je to, pro co jste byli stvořeni. Každý člověk má přirozenou touhu vyjádření, projevení se ve světě. Nemá to nic společného s dosahováním slávy či úspěchu ve společnosti. Spíše se to týká nalezení způsobu sebevyjádření, které poskytuje skutečné uspokojení. Může to být ten případ, kdy vás hluboce naplňuje či inspiruje pěstování rodiny nebo vedení společnosti. Možná péče o zvířata je do určité míry touha vašeho srdce nebo to může být druh uměleckého vyjádření, které je vám přirozené. Každá duše se touží nějak vyjádřit. Ve chvíli, kdy odpovídáte na tuto touhu, cítíte naplnění. Ve chvíli, kdy dovolíte přirozené tvořivosti uvnitř, aby se rozvinula, cítíte „ano, to jsem já, takhle chce moje energie proudit.“

V takovém okamžiku se vaše duše spojuje se srdcem Země, se srdcem této reality. Je důležité zjistit, po čem ve svém životě skutečně toužíte a vytvořit uvnitř sebe prostor pro tvořivý proud. Toto je místo, kde se vaše božská podstata dotýká Země a nalézá hmotnou formu.

Vaše tvořivá síla k vám hovoří z vašeho břicha, z vašeho pupku. Nemá nic společného se všemi těmi omezujícími pravidly a povinnostmi, které jste si osvojili. Osvoboďte se od toho! Pociťte fontánu ohně a vášně explodující z vašeho břicha a nechejte ji svobodně proudit. Jiskry světla neleznou svoji cestu z vašeho břicha k vašemu srdci, zevnitř ven a vy na Zemi vyjádříte sebe sama svou vlastní originální cestou. Uvidíte, že se vaše tvořivost dotkne druhých lidí, potěší je a inspiruje. Následování své vášně a touhy má mnohem pozitivnější účinek na svět než ctnostné konání toho, o co jste byli žádáni a nucení vyhovět omezujícím pravidlům a strukturám.

Tohle je čas změny. Je to čas být statečný a přijmout riziko, poslouchat hlas svého srdce a v souladu s ním jednat ve všech oblastech svého života. Tím, že se skutečně vzdáte vedení svého srdce, ponoříte své kořeny hluboko do Země a začnete vnímat, že život zde skutečně stojí za to.

 

Úplný koloběh

Přijímání a dávání, radování se a tvoření vytváří společně úplný koloběh. Je to léčivý koloběh. Lidé, kteří ctí a respektují sami sebe, přirozeně spolupracují se svým životním prostředím, s jinými lidmi, zvířaty, rostlinami, s celou přírodou. Znát svoji velikost jde spolu s uvědoměním si vlastního místa v širším celku a se získáváním radosti z úlohy, kterou v něm hrajete.

 

Cesta na Novou Zemi

Na závěr bych vás ráda požádala, abyste se mnou cestovali do budoucnosti, do nové Země. Představte si, jak na této nové Zemi žijete. Jaké věci si všimnete první? Lidstvo žije v harmonii s přírodou. Technologie jsou využíváni k tomu, aby přírodu podporovaly, místo aby s ní manipulovaly. Podívejte se, zda na této nové Zemi naleznete svůj dům. Je tu místo a společenství, do kterého cítíte, že patříte. Dovolte, aby vás představivost vedla bez jakýchkoli omezení. Kde na této nové Zemi žijete? Dokážete najít přírodní prostředí, ve kterém se cítíte příjemně? Pociťte podnebí, pociťte klid a jednoduchost zdejšího života. Život zde je ryzí a jednoduchý, takový, jaký má být.

Nyní se podívejte na práci, kterou děláte. Práce znamená cokoli, co vás inspiruje a dává vám pocit naplnění. Co děláte? Možná žijete v malé komunitě spřízněných duší a děláte přesně to, k čemu vás duše inspiruje. Jakou formu má vaše tvořivost?

Když to vidíte a cítíte, vězte, že k vám hovoří vaše duše v přítomnosti. To, co vidíte je něco, co toužíte udělat právě teď a něco, co můžete udělat právě teď, pouze věřte a odvažte se být tím, kým jste. Tohle je práce vašeho srdce.

Nyní v této představě nové Země také pociťte, z čeho máte skutečně radost. Dovolte vašemu vnitřnímu oku, aby vás vedlo situací, ve které se skutečně radujete, a ve které přijímáte od Země něco z toho, co vám nabízí. Ať obraz toho, co vám spontánně napadne, sílí. Co je to, vám skutečně dává pocit: vše je v pořádku a jsem spokojený/á.

Pociťte proud dávání a přijímání na tomto místě, v této nové realitě. A držte se ho, když se vrátíme zpět do přítomnosti. Jste to vy, kdo dává vzniknout této nové realitě.

 

Celý článek: Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti >>>

© Pamela Kribbe 2010
www.jeshua.net

Zdroj: Poselství od Jeshuy, překládá Denisa Vaňková - www.jeshua.cz