Během práce na seminářích i během léčebných meditací bude Don Sergio velmi silně aktivizovat hlavní energetická centra a čistit je. Každé energetické centrum "spravuje" určitou oblast našeho života a poté, co se zvýší aktivita tohoto centra a centrum je zbaveno parazitních programů a bloků, daná oblast života se může zcela změnit.
 
 
Bylo by možné uvést nějaký příklad?
 
Všechno, co se odehrává v našem životě a čím je náš život zaplňován, je dáno aktivitou a stavem našich energetických center - to vyplývá z mnoha set leté zkušenosti andských šamanů a potvrzují si to neustále i svým jasnovidným vnímáním. Přitom stačí i malá změna v činnosti příslušného centra a náš život se může zcela změnit - doslova se můžeme stát někým jiným, kdo má úplně odlišné možnosti, nebo schopnosti. Jako příklad můžeme uvést oblast partnerských vztahů. V pánvi, také v kostrči a v oblasti pohlavních orgánů se nacházejí silná energetická centra, kterým šamani říkají souhrnně SIKI ŇAWI. Stav těchto center přímo souvisí se stavem našich partnerských vztahů i s naší sexualitou. Pokud jsou v energetickém prostoru pánve nějaké bloky nebo kódy, náš sexuální a partnerský život je nějakým způsobem zdeformovaný a neuspokojivý. Vůbec nám nepomůže např. hledat vhodného partnera, můžeme tím strávit celé měsíce nebo roky, ale pozitivní výsledek nebo změnu to jednoduše nepřinese. Napřed je totiž nutné vyčistit oblast pánve, zbavit příslušná energetická centra negativních energetických nábojů, soustředěných do shluků hucha. Šaman dokáže tyto shluky velmi dobře lokalizovat a následně vysát nebo spálit, nebo vytlačit vlnami energie. A poté se váš život skutečně změní. Změní se doslova "zázračně". Celá oblast vaší sexuality a partnerských vztahů se pročistí a zbaví negativity. Partner, který pro vás představuje ideální bytost - někoho, kdo do vašeho života přináší životní energii, rozkoš a radost - se ve vašem životě objeví náhle sám, jako "mávnutím kouzelného proutku". Náhody neexistují - jak říkal Einstein - bůh nehraje v kostky. To jen my naivně považujeme nečekané nebo opakující se události za "náhody".
 
 
Takže andští šamani mohou z našeho života odstranit nejen choroby,
ale i třeba nefunkční vztahy?
 
Techniky andských horských mágů spolehlivě fungují již tisíce roků Ano, protože příčiny chorob jsou velmi podobné příčinám našich životních omezení a problémů. Vždy je příčinou nějaký energetický blok v našem poq-po, tedy energetickém těle. Šamani chápou každou nefunkčnost v našem životě jako nemoc - ať jde o disharmonické vztahy, neschopnost zastávat v lidské společnosti užitečnou roli atd.  Velice významné je pro lidskou bytost tzv. srdeční centrum, které se nachází uprostřed hrudi. Pokud je toto centrum na pohled kalné, zdeformované - jedinec vůbec nemá schopnost soucítit. Je to, jak mi říkáme, "zlý člověk". Ve skutečnosti je to chudák - je to silně postižená bytost. Andští šamani v prvé řadě usilují o očištění a aktivizaci tohoto centra. Schopnost MUNAY - tedy schopnost zažívat hlubokou empatii, vciťovat se do jiných živých bytostí - přichází právě jen tehdy, když je toto centrum aktivizováno. Často lidé trpí celý život tím, že obviňují jiné a nejsou schopni jim "odpustit" to, co jim způsobili. Šaman vidí všechny tyto "křivdy", které v sobě nosíme, jako temné shluky v naší hrudi, které obklopují srdeční centrum a snižují jeho svítivost, berou mi sílu. Tato břemena, která v sobě nosíme, tzv. HUCHA, nám pak nedovolují rozvinout léčitelské a jasnovidné schopnosti. Oddělují nás od vesmíru - od oceánu životadárné energie, od "Kawsay Pacha". Šamani znají velice účinná cvičení na hluboké a úplné odblokování srdečního centra. Během těchto cvičení lidé doslova fyzicky cítí, jakoby praskaly nějaké obruče, které po léta neviditelně stahovaly celou hruď. Cítí, jak z hrudi odchází energie těžká jako kameny. Zajímavé je, že po těchto cvičeních pocítí často úlevu i člověk, s nímž jsme byli na dálku spojeni nějakým nevyřešeným vztahem - ovšem aniž by se s námi setkal, nebo s námi komunikoval. Znal jsem šamana, který velmi úspěšně léčil lidi a zároveň je zbavoval těžkých vztahových problémů zvláštní meditací, ve které jim umožnil kontakt s Kristem. Lidé se s Kristem doslova setkali - cítili, jak je fyzicky objal a jak jeho energie spaluje všechnu nenávist, která v nich dlela a ničila je v podobě těžkých energetických shluků.
 
 
Domníval jsem se, že šamani nemají s křesťanstvím nic společného?
 
To nemají. Stejně jako Kristus. Znám velice mnoho šamanů, kteří mají s Kristem mimořádně důvěrný vztah. Jsem přesvědčen, že celý Vatikán a představitelé jiných křesťanských církví by měli podstoupit u šamanů velmi intenzivní výcvik, aby mohli dosáhnout téhož - pokud ovšem o něco podobného vůbec stojí. Kristovi se v Andách říká Bílý Kondor. Je považován za šamana stupně Tukuy Hampeq. I když není fyzicky přítomen na Zemi, šamani se na něj mohou napojovat, používat jeho energii a radit se s ním. Kristus dle šamanů pobývá nyní v horním světě Hanaq Pacha a pokud si šaman přeje a je dostatečně čistý - musí dosáhnout stavu obrovské vnitřní a energetické čistoty, kterému se říká CH-UYA - se může s Kristem může spojit. Je to velice podobné tomu, když v Severní Americe indiáni říkali: bílý muž jde do kostela a tam mluví o bohu. Indián jde do pouště a tam mluví s bohem. Je zajímavé, že některé klany šamanů údajně znaly Krista ještě před příchodem conquistadorů, nebo křesťanských misií. Existují indiánské příběhy o tom, jak se jim Kristus zjevoval a varoval je před křesťanskými misionáři. Jsou to velmi dojemné příběhy.
 
 
Šamani tedy mohou léčit naše vztahy. To je velmi povzbudivé.
Mohli by vyléčit celou naši společnost?
 
My sami musíme vyléčit naši společnost. Techniky šamanů nám v prvé řadě pomohou změnit sebe sama - jako jedince. Protože společnost se skládá z jedinců. Jsme buńky těla společnosti. Jsou-li - jednotlivé buňky zdravé, bude zdravý i organismus, který z nich sestává. Šamani tomuto principu říkají MASINTIN - energetická reciprocita, vytvoření energetické aliance. Každý stát je takováto energetická aliance vtělených duší - nic jiného. Jací jsme, takový je stát. Jsou lidé, kteří se celý život vymlouvají na zlou společnost, která jim neumožní, aby byli bohatí a šťastní. Tito lidé ve skutečnosti vodí za nos sebe sama. Změna, kterou musejí provést, se týká jich samotných. Jedinec je velmi silná energetická entita. Problém je v tom, že jsme zvyklí se stále dívat vně sebe a obviňovat, nebo o něco škemrat. Chceme něco od vlády, od boha atd. Přitom zdroj je v nás samých. Bůh nám poskytuje všechno - ovšem my to musíme umět přijmout. Ze všech stran jsme obklopeni nezměrným oceánem energie, s jejíž pomocí lze realizovat doslova cokoliv. Tato energie námi prostupuje, máme ji kdykoliv k dispozici. Přesto se obrovská spousta lidí ze záhadného důvodu dnes považuje za "oběť". Pracovní místo Dona SergiaSnad každý druhý člověk sám sobě a svému okolí tvrdí, že je obětí systému. Přitom "systém" jsme my sami - my ho tvoříme, měníme a udržujeme při životě. Systém není náš nepřítel, je to naše zrcadlo. Celý náš život je náš vlastní odraz v zrcadle - nic víc a nic méně. Andští šamani toto velmi dobře chápou. Dle stavu energetických center mohou okamžitě zjistit, jaký život žije člověk, kterého mají před sebou a co ho čeká. Všechno lze ovšem změnit - stačí změnit stav těchto center. A právě v tom jsou andští šamani mistři.
 
 
Tedy i nedostatek peněz v životě určitého člověka je dán aktivitou energetických center?
 
Ano, samozřejmě. Konkrétně aktivitou centra QOSQO, které se nachází v břiše. Čím je toto centrum aktivnější, tím snadněji do života konkrétního člověka proudí hojnost. Pokud má někdo toto centrum deformované nějakým energetickým blokem nebo atrofované, jakoby málo zářivé, může se rozkrájet, může se třeba stavět na hlavu a vymýšlet cokoliv - ale slušné peníze nevydělá, nikdy za celý život. A pokud se k němu nějaké peníze dostanou, hned o ně přijde. Tak to prostě funguje - zákonitosti našeho energetického systému jsou neúprosné. Centrum v břiše vytváří široké energetické pole - puka chunpi. Pokud se v tomto poli usídlí nějaké parazitní programy, které odtud odsávají energii, má člověk na celý život "o zábavu postaráno".
 
 
A šamani - tedy i Don Sergio - nás mohou zbavit i existenčních problémů? Mohou zařídit, abychom vydělávali víc peněz?
 
Rozhodně mohou odstranit - a to i velice rychle - příčinu našeho opakujícího se životního neúspěchu, a to tak, že zlikvidují příslušný program, který nás oslaboval. Lidé vůbec netuší, že tyto programy v sobě nosí. Je na člověku, jak potom se svým životem naloží - zda se otevře dalším negativním programům, nechá je do sebe vniknout a usídlit v sobě. Každopádně - i tomu lze zabránit a to zesílením energetické obrany takového člověka. Většinou se po odstranění negativního programu šamanem lidský život opravdu nesmírně změní a člověk získává šanci prožít život na zcela jiné úrovni. Mnozí lidé, kteří tím prošli, to popisují jako by se po druhé narodili. Měl jsem možnost sledovat změny v životech lidí, kteří za šamany přijeli do Peru a jejich energetická centra byla vyčištěna. Lidé neschopní roky navázat kvalitní partnerský vztah si náhle "přitáhli" svůj ideální protějšek. Jiní, kteří obviňovali lidskou společnost, protože se do ní neuměli zapojit a tedy nemohli mít ani dostatek peněz, se dnes volně pohybují po celé planetě a finance jsou to poslední, co jim dělá starost. Naše životy jsou velmi plastické - neexistuje nic takového, jako jednou fixně daný "osud". Osud jsou naše energetická centra - jejich stav a jejich aktivita.

Velký původní obrazec na Nasce

 
 
Šamani tedy v osud nevěří?
 
Věří v určitý životní plán. Např. v to, že do světa Kay Pacha - tedy do fyzického časoprostoru - vstupujeme v určitou pro nás nejvhodnější dobu a poté se vždy v určitou předem danou dobu setkáváme s dalšími nám známými dušemi, s nimiž máme vytvořit určité vztahy. Ovšem vnímají náš život jako plný příležitostí ke změnám ve všech významech. Říkají, že každý lidský život lze prožít nejméně v 7mi různých verzích - a to od té "nejhorší možné" až po tu nejideálnější. Jen na nás záleží, na jakou verzi se "přepneme". V každé verzi se sice setkáváme přibližně se stejnými lidmi, ale např. ve verzi 1 nebo 2 jsme jim přítěží - zatímco ve verzi 4 až 7 jim naopak můžeme pomáhat. A tohle je velmi důležité zjištění - sice zde cosi jako osud skutečně funguje, a to proto, aby se z našich životů nestal chaos a my jsme mohli prožít některé předem naplánované zkušenosti - ale zároveň je i přitom do velké míry zachována naše rozhodovací svoboda. Neustále máme možnost výběru způsobu, jak žít, jak existovat. A to bez ohledu na náš "dopředu stanovený" životní plán. Tento - podle mě velmi moudrý - postoj šamanů, který se opírá o jejich jasnovidné vnímání, může zcela vyřešit spor mezi fanatickými fatalisty, kteří věří v osud a mezi zastánci naší svobodné vůle.
 
 
Není to, že šaman někoho vyléčí, nebo odstraní z jeho života během okamžiku léta trvající problém zásah do karmy tohoto člověka?
 
Vibrační rezonátorNa to můžeme s úsměvem odpovědět, že bylo karmou tohoto člověka, aby šaman daný problém odstranil. Kdo může říci, že ne? Doopravdy... My máme na karmu velice zkreslený názor. Je to dáno tím, že často pojem karma chápeme zkresleně - podobně jako třeba lidové vrstvy v Indii. Tedy jako jakýsi trest. Tak to ale vůbec není. Definice karmy je, že je to suma naší vnitřní energie - jejího naprogramování a její kvality. Právě tato energie pak vtahuje do našeho života různé události a modeluje náš život, podobně jako když se z hromady plastelíny modelují různé tvary. Ve skutečnosti šamani chápou "karmu" velice podobně, jako ji zcela správně chápali staří jasnozřiví jogíni. Západ přejal už překroucenou koncepci karmy - přejal její nejlidovější a originálu velmi vzdálenou podobu. Konečně - skuteční mistři východu vždy tvrdili, že karmu lze spálit během okamžiku, pokud jsou pro to vytvořeny odpovídající podmínky. "Karma" je stav energie v našem biopoli a především v našich energetických centrech. To je jediná "karma", která existuje. Vše ostatní jsou naše náboženské pověry. A to si velice dobře uvědomovali jak mistři východu, tak si to velice dobře uvědomují i současní indiánští šamani. Někdo je tak přeplněn těžkou energií, bloky a vědomí omezujícími skrytými programy, že mu jakoby nemůže být pomoženo - už proto, že ho třeba ani nenapadne, aby přišel za šamanem... I když se dozví, že šaman přijede až k němu do Evropy, že ho má přímo pod nosem, mávne rukou a zamumlá něco jako "nevyhodím peníze za nějakého divocha". A zapne televizi, kde dávají fotbal a otevře si pivo. A za pár sekund na nějakého šamana úplně zapomene. Víc mu jeho programy nedovolí - má tak "špatnou karmu", že se ani nemůže setkat s někým, kdo mu od ní pomůže. Ale v zásadě jsme všichni - a to kdykoli - připraveni zbavit se svých životních břemen a zátěží, svých nemocí a všeho ostatního, co nás jakýmkoliv způsobem omezuje. Někdy musí člověk do stavu, kdy se rozhodne skoncovat se svojí "karmou" sám sebe dokopat třeba těžkou nemocí nebo jinou životní krizí. Jindy dovolí sám sobě zbavit se své zátěže bez těchto doplňujících strašidelných kulis.